Europski parlament podržao je veću upotrebu energije iz obnovljivih izvora

Zvonimir Anić

21/09/2023

U skladu su s Europskim zelenim planom i planom REPowerEU, zastupnici u Europskom parlamentu prošlog su tjedna podržali reviziju Direktive o energiji iz obnovljivih izvora i povećanje udjela obnovljive energije u ukupnoj potrošnji energije u EU do 2030. godine.

Prema revidiranoj Direktivi, planira se podizanje udjela energije iz obnovljivih izvora na 42,5%, a države članice bi trebale težiti udjelu od 45% do 2030. godine. Novim pravilima Direktive ubrzava se proces izdavanja dozvola za izgradnju ili prilagodbu elektrana za energiju iz obnovljivih izvora. Naime, za glavna područja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, kao što su krovovi, područja prometne infrastrukture, parkirališta, industrijska postrojenja i umjetna jezera, proces izdavanja dozvola za nove elektrane koje su unutar djelokruga nacionalnih vlasti neće trajati duže od 12 mjeseci. Za projekte izvan tih područja, ovaj proces neće trajati duže od 24 mjeseci.

Upotrebom naprednih biogoriva i postavljanjem novih kvota za obnovljiva goriva nebiološkog podrijetla, očekuje se smanjenje emisije stakleničkih plinova u prometnom sektoru za 14,5% do 2030. godine. Također, države članice trebaju postaviti okvirni cilj da najmanje 5% novih kapaciteta za obnovljive izvore energije koristi inovativne tehnologije.

Unatoč zadržavanju klasifikacije biomase iz drva kao obnovljivog izvora energije, zastupnici su inzistirali na strožim kriterijima za njezinu upotrebu kako bi se smanjio negativan utjecaj na kvalitetu tla i bioraznolikost.

Nova, ažurirana Direktiva stupa na snagu nakon formalnog odobrenja teksta od strane Europskog vijeća.

„Spremni za 55“ je dio Europskog zelenog plana kojim se želi postići klimatska neutralnost EU do 2050. Revizija Direktive o energiji iz obnovljivih izvora proizlazi iz paketa „Spremni za 55“ i predstavlja važan korak prilagodbe postojećih pravila o klimi i energetici cilju smanjenja emisije stakleničkih plinova za barem 55% do 2030. godine.

Ciljevi iz paketa „Spremni za 55%“ dodatno su podignuti donošenjem „REPowerEU“ paketa kojim se želi smanjiti ovisnost EU o uvozu fosilnih goriva iz Rusije štednjom energije, proizvodnjom čiste energije te diversifikacijom opskrbe energijom.

Izvor: Europski parlament

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Objavljene su nove LIFE brošure

Objavljene su nove LIFE brošure

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je tri brošure o Programu LIFE namijenjene potencijalnim hrvatskim korisnicima i svima...

20 godina DOOR-a

Društvo za oblikovanje održivog razvoja je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge. 

VIJESTI /

Vijesti

PROJEKTI /

Projekti

DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
Slavka Batušića 7, 10 090 Zagreb
Tel: +385 (0) 1 4655 441

OIB: 19904220725

Hosting naše web stranice 100% se napaja električnom energijom iz obnovljivih izvora