Door-Logo-Vertical

Kontakt / Contact

Ured i sjedište / Office and seat:
Trg kralja Petra Krešimira IV. 2/II
HR - 10 000 Zagreb

tel/fax: +385 (0) 1 4655 441

info@door.hr

soknologo

DOOR je 2011. zadovoljio prvu razinu Sustava osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije.

logo_u_boji_manji_hr

DOOR je korisnik Institucionalne podrske Nacionalne zaklade za
razvoj civilnoga drustva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Natječaj za internship

DOOR traži interna koji će pomoći u aktivnostima vezanim uz međunarodne i nacionalne projekte te steći iskustvo u područjima vezanim uz promicanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, tehnička znanja, praćenje provedbe i kreiranje novih projekata te suradnju s dionicima iz svih sektora. Intern je osoba koja će u vremenskom trajanju od minimalno 6 mjeseci, 10 sati tjedno, volontirati u DOOR-u te zajedno sa stručnim timom sudjelovati u provedbi projekata.

Za prijavu na natječaj potrebno je poslati životopis u Europass formatu, motivacijsko pismo te popunjenu prijavnicu. Svi dokumenti šalju se e-mailom na adresu nikolina.bosnjak@door.hr. Rok za prijavu je 29.10.2014.

Sve o uvjetima, zadacima, postupku prijave, tome što intern dobiva od te vrste angažmana te sve ostale informacije možete pronaći u tekstu natječaja!

Natječaj za interna

Prijavnica

Ugrožavanje Jadrana zbog eksploatacije ugljikovodika

Priopćenje udruga okupljenih u mreži Zeleni forum.

Nedavno je započeo za širu javnost nejasni postupak izrade strateške procjene utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu. Radi se o zakonom predviđenoj proceduri kojom bi trebali biti utvrđeni kumulativni učinci predloženog plana, među-sektorski utjecaji, učinci velikih razmjera te oni dugotrajni i indirektni. Nakon provedene strateške procjene, otvaraju su vrata za izdavanje dozvola za istraživanje ugljikovodika (nafta, prirodni plin i plinski kondenzat) u Jadranu.

Plan eksploatacije ugljikovodika u Jadranu ima potencijalno značajne negativne utjecaje ne samo na morski okoliš već i na dvije ključne gospodarske djelatnosti kojima je Jadran osnovni resurs – turizam i ribarstvo. Stoga čudi što Plan i program radova na istraživanju i eksploataciji ugljikovodika na Jadranu koji je predstavljen javnosti radi izrade strateške procjene utjecaja na okoliš ima samo tri stranice.

Da bi javnost upozorili na ovaj za Jadran visoko rizičan plan, iznosimo njegove najvažnije elemente. Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu predviđena su 29 istražna polja ukupne površine 36.822 km2, koja bi bila predmet javnog nadmetanja. Pošto je ukupna površina hrvatskog dijela Jadrana 40.984 km2 (Hrvatski Jadran i novi teritorijalni ustroj, Riđanović i Bićanić, 1993, str. 91), istraživanje i eksploatacija predviđeni su na 90% površine naše strane Jadrana. Istražna područja planiraju se na samo 6 km udaljenosti od otoka i 10 km od obale. Broj bušotina i platformi koje se istovremeno mogu aktivirati nije preciziran. S obzirom da jedan istražni prostor ima između 1020 i 1635 km2, a dozvola za istraživanje može se u teoriji dodijeliti za svih 29 planiranih istražnih polja, u svakom se istražnom polju može dogoditi više bušotina, a dopuštena udaljenost platformi od obale garantira vidljivost s terasa i plaža.

Uredbom o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika iz ožujka 2014. utvrđeno je da će se «investitoru kojem je izdana dozvola za istraživanje u slučaju proglašenja komercijalnog otkrića bez provođenja bilo kakvih daljnjih postupaka, temeljem dodatka ugovora dodijeliti koncesija za eksploataciju».

Prema istraživanju provedenom u Italiji (»Milioni di regali», World Wildlife Fund Italia, 2012. http://www.wwf.it/news/pubblicazioni/?1120/Milioni-di-regali—Italia-Fa…), istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u Italiji kompanijama interesantna je isključivo zbog toga što su te aktivnosti oslobođene plaćanja poreza i snažno subvencionirane. U dosjeu “Milijuni poklona”, Italija je opisana kao “Divlji Zapad za bušotine” odnosno “Raj za naftaše” – u sukobu s ostalim gospodarskim aktivnostima poput ribarstva i turizma. Protiv takve politike u Italiji ustaju i jedinice lokalne uprave i građani koji žele zaštititi svoj teritorij, krajobraz i biološku raznolikost, koji su temeljni čimbenici bogatstva nacije. U Pescari je protiv izgradnje platforme Ombrina Mare 13. travnja 2013. prosvjedovalo 30 tisuća ljudi, a snažnih je mobilizacija bilo u cijeloj Regiji Puglia i Sicilijanskom kanalu (područje na kojem su se udružile organizacije ribara protiv odluke Vlade o davanju koncesija za istraživanje ugljkovodika na tom području) tijekom 2100. i 2012. godine.

Osim porasta cijene ugljikovodika u svijetu i potrage za novim nalazištima, uzrok invazije naftaša u Jadranu je i u malim naknadama za eksploataciju tako da ona postaje isplativa čak i na poljima s malim rezervama poput onih u Jadranu. U Italiji ta naknada iznosi 7%. U Hrvatskoj novčana naknada za pridobivene količine ugljikovodika iznosi samo 10% od tržišne vrijednosti pridobivenih ugljikovodika. To je uređeno Uredbom o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika iz ožujka 2014. Radi se o naknadi koja je među najnižima u svijetu. Primjerice, u Gvineji naknada iznosi 25%, u Venecueli 33%, Libiji 85%, Saudijskoj Arabiji 50%, Rusiji 80%, Kanadi 50%, Aljasci, 60%, Norveškoj 80% (izvor: The Economist, PVH Van Meurs 2007- Oil sand and offshore/heavy oil projects Combined Ownership & Governement Share) (Trivelle in vista – la mappa aggiornata del rischio piattaforme off-shore nei mari italiani” (Bušilice na vidiku – mapa rizika off-shore platformi u talijanskim morima), World Wildlife Fund Italia, 2013.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2945370/WWF_Dossier_Trivelleinvista_…) .

Neshvatljivo je s kakvom je ležernošću Vlada pokrenula proces eksploatacije nafte u Jadranu odnosno koliko su zanemarene sve mjere predostrožnosti. Institucije nisu pripremljene za ovu zahtjevnu i rizičnu djelatnost, istraživanje se planira na gotovo cijeloj površini Jadrana te se daje mogućnost istovremenog započinjanja istraživanja na više istražnih polja. U predloženom sadržaju strateške studije nisu navedeni faktori rizika koje je potrebno uzeti u obzir poput istjecanja nafte, eksplozije plina, utjecaja na morski okoliš visoko toksičnih blata i tekućina koje se koriste prilikom bušenja dna, kao i rizike koje je identificirala Europska unija za off-shore instalacije: dotrajala infrastruktura koja dostiže ili premašuje vijek trajanja, nejednaka “kultura” sigurnosnih mjera među različitm tvrtkama, manjak financijskih kapaciteta kompanija za pokrivanje troškova sanacije šteta koje su prouzročile. U postojećem režimu pripisivanja odgovornosti, odgovornu stranu – naftnu kompaniju odgovornu za onečišćenje naftom nije uvijek moguće identificirati kao odgovornu u potpunosti te dio troškova sanacije često ostaje nepokriven.

Javna rasprava o sadržaju strateške procjene utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu zaključena je 29. rujna 2014. Okolišne udruge okupljene u mreži Zeleni forum dostavile su svoje primjedbe i prijedloge za nadopunu sadržaja strateške studije. Udruge se zalažu za transparentnost u svim fazama odlučivanja, pomnu i cjelovitu identifikaciju rizika i spremnosti Hrvatske da se u slučaju nezgoda s njima nosi, procjenu koristi i šteta, naročito u odnosu na turizam i ribarstvo, držeći da su očuvanje bogatstva i ljepota Jadranskog mora presudni za hrvatsku budućnost.

Primjedbe i prijedloge Zelenog foruma za sadržaj strateške studije utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu možete preuzeti u prilogu.

Natječaj “Nabaci ideju za bolju atmosferu” produžen do 31. listopada!

Forum za slobodu odgoja, zajedno s Društvom za oblikovanje održivog razvoja te Focusom – društvom za sonaraven razvoj, raspisuje Natječaj za polaznike vrtića, osnovnih te srednjih škola pod nazivom „Nabaci ideju za bolju atmosferu!“

Cilj Natječaja je podići svijest i povećati razumijevanje mladih o energetskim i klimatskim pitanjima i utjecaju istih na svakodnevni život te potaknuti interes i raspravu na teme obnovljivih izvora energija, energetske učinkovitosti i mogućnostima zapošljavanja u navedenim područjima.

Na Natječaj se mogu prijaviti polaznici vrtića, te učenici osnovnih i srednjih škola, a prihvaćaju se svi oblici likovnog izražaja. Polaznici vrtića, kao i učenici nižeg razreda osnovne škole (od 1. do 4. razreda) mogu se prijaviti s najviše tri grupna rada. Učenici viših razreda osnovnih škola (od 5. do 8. razreda) i učenici srednjih škola mogu se prijaviti s najviše tri individualna rada. Cjelokupni fond nagrada iznosi više od 20 000 kuna. Bogate nagrade uključuju bicikle, dodatnu opremu za bicikle, LEGO poklon pakete te druge vrijedne nagrade..

Natječaj je otvoren od 20. svibnja do 31. listopada 2014. godine, a prijavnicu i rad treba poslati isključivo poštom na adresu Forum za slobodu odgoja, za natječaj „Nabaci ideju za bolju atmosferu!“, p.p. 168, 10 001 Zagreb ili dostaviti osobno u ured Foruma za slobodu odgoja, Kralja Držislava 12, Zagreb.

Više informacija možete pronaći u pravilima Natječaja u nastavku.

Natječaj se organizira u sklopu projekta CLICK čiji je nositelj DOOR, a financira ga Europska unija te sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Prilozi:

Pravila Natječaja „Nabaci ideju za bolju atmosferu!“

Prijavnica

Popis nagrada

FAQ / Često postavljena pitanja

Poziv na predstavljanje i sudjelovanje u oblikovanju lokalne energetske politike

Pozivamo Vas na predstavljanje prijedloga dokumenata:
„ Akcijski plan energetski održivog razvoja Općine Funtana – Fontane“
koji će se održati u ponedjeljak, 22. rujna 2014. godine, s početkom u 11 sati na adresi Istarska 17, Funtana (u prostorijama stare škole)
te
Akcijski plan energetski održivog razvoja
Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, u ponedjeljak, 22. rujna 2014. godine u Općinskoj vijećnici u Taru, Istarska 8, s početkom u 17,30 sati.

Cilj izrade Plana i konzultacija sa zainteresiranim javnostima je određivanje smjera energetskog razvoja općina Funtana i Tar-Vabriga do 2020.g. sa svrhom povećanja kvalitete života lokalnog stanovništva, postizanja više razine zaštite okoliša te poticanja lokalnog gospodarstva kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Planovi energetski održivog razvoja općina Funtana-Fontane i Tar-Vabriga-Torre-Abrega izrađuju se u okviru projekta „Lokalni energetski dijalog“  koji zajednički provode: Društvo za oblikovanje održivog razvoja iz Zagreba, Zvono uz Kupu iz Karlovca i Znanstveno Edukacijski centar Višnjan, u suradnji s: LAG-om UNA, LAG-om Vallis Collapis i LAG-om Poreština.

Projekt je financiran kroz IPA fond Europske unije i uz potporu Ureda za udruge Vlade RH, u suradnji s općinama Funtana-Fontane i Tar-Vabriga-Torre-Abrega .

Okrugli stol “Dobro upravljanje u hrvatskoj energetici”

Društvo za oblikovanje održivog razvoja i Forum za slobodu odgoja organiziraju okrugli stol „Dobro upravljanje u hrvatskoj energetici – kako se donose i provode propisi?“ koji će se održati u petak, 12. rujna 2014. godine u Europskom domu Zagreb, Jurišićeva 1/1, od 10 do 13 sati. Konferencija je namijenjena predstavnicima/cama organizacija civilnog društva, predstavnicima/cama javne uprave i stručnjacima u području energetike.

Glavni cilj okruglog stola je raspraviti trenutno stanje vezano za transpoziciju direktive o energetskoj učinkovitosti, kao i donošenje odgovarajućeg zakona. Uz to, događanjem se želi okupiti zainteresirane dionike u području energetske učinkovitosti te otvoriti prostor za diskusiju, kao i iznošenje preporuka i prijedloga koji će se moći upotrijebiti u budućim aktivnostima vezanim za transpoziciju ove i drugih direktiva.

Na okruglom stolu bit će prisutni stručnjaci i stručnjakinje koji će dati svoje prijedloge za poboljšanje postupka donošenja zakona i propisa, a obuhvaćat će sljedeća područja: zakonodavnu razinu, razinu državne uprave te razinu koja obuhvaća participaciju stručne i zainteresirane javnosti u donošenju odluka. Svoja izlaganja održat će sljedeći govornici i govornice:

  • prof. dr. sc. Davor Škrlec, Održivi razvoj Hrvatske (ORaH);
  • prof. dr. sc. Željko Tomšić, Fakultet elektrotehnike i računarstva;
  • Mia Dragović, Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija;
  • Marina Škrabalo, GONG;
  • Željka Leljak Gracin, Zelena akcija (tbc);
  • dr. sc. Maja Božičević Vrhovčak, Društvo za oblikovanje održivog razvoja.

Molimo Vas da, zbog ograničenog broja mjesta, obavezno potvrdite svoje sudjelovanje ispunjavanjem kratkog upitnika koji možete pronaći ovdje.

Ukoliko budete imali dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na adresu e-pošte dmoric@fso.hr ili putem telefona na broj 01/4663-503.

Nadamo se da ćete se odazvati pozivu!

Poziv na seminar Obrazovanje protiv korupcije

Seminar stručnog usavršavanja “Obrazovanje protiv korupcije” održat će se od 9. do 12. listopada 2014. godine, a Forum za slobodu odgoja te Društvo za oblikovanje održivog razvoja pozivaju nastavnike osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske da se prijave na sudjelovanje.

Seminar stručnog usavršavanja će se održati u Petrčanama, a okupit će ukupno 25 nastavnika osnovnih i srednjih škola koji će proći edukaciju o antikorupciji i njenoj štetnosti za obrazovni sustav i društvo u cijelosti. Nastavnici će se upoznati s načinima kako uključiti znanja o antikorupciji u nastavni plan i program, a bit će potaknuti da promoviraju inicijative, održavaju izvannastavne aktivnosti, sudjeluju u kampanjama i sl. Stečena znanja i vještine nastavnicima će služiti u izgrađivanju sustava vrijednosti učenika koji će se kritički odnositi prema korupciji što je svojstveno demokratskom društvu. Na taj način će nastavici i učenici doprinositi jačanju demokratskih vrijednosti i društvene odgovornosti.

Sudjelovanje u seminaru stručnog usavršavanja je besplatno. Detaljnije informacije u pozivu.

Seminar stručnog usavršavanja Obrazovanje protiv korupcije organizira se u sklopu projekta „Strategija održive energije Jugoistočne Europe“, koji financira Europska unija.

Svi zainterisirani nastavnici mogu popuniti prijavnicu i poslati e-poštom na drogic@fso.hr ili faxom na 01 55 79 997 do 26. rujna 2014.

Dokumenti za preuzimanje:

Konferencija “Suradnjom do lokalnog energetskog razvoja”

Izuzetno nam je zadovoljstvo obavijestiti vas o održavanju nacionalne konferencije

Suradnjom do lokalnog energetskog razvoja

koja će se održati u petak, 26. rujna 2014. u Karlovcu (Hotel Korana-Srakovčić).

Glavni cilj konferencije je predstaviti koncept planiranja lokalnog energetskog razvoja i primjere uspješnih projekata i programa do kojih je dovela suradnja na lokalnoj razini, te potaknuti sudionike na participativno energetsko planiranje kroz suradnju na lokalnoj razini kako bi povećali kvalitetu života stanovništva te potaknuli gospodarstvo kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Osnovne teme konferencije bit će:
• važnost planiranja lokalnog energetskog razvoja,
• lokalne akcijske grupe i njihove aktivnosti na području održivog energetskog razvoja,
• energetske zadruge.

Konferencija je završno događanje u sklopu projekta „Lokalni energetski dijalog“.

Više informacija te preliminarni program nalaze se u pozivnici. Molimo Vas da prijavu za sudjelovanje (ime i prezime, organizacija) pošaljete na e-mail prijave@zuk.hr, najkasnije do 19.09.2014. S obzirom na ograničeni broj sudionika, odgovor o prihvaćanju Vaše prijave poslat ćemo Vam do 22.09.2014.

Pozivnica i preliminarni program

Filmski festival “ClosEUp / Europa izbliza”

Ciklus kratkih dokumentarnih filmova „ClosEUp / Europa izbliza“ te radionica o razvoju EU projekata održat će se u 5 gradova – Slavonskom Brodu (16.8.), Splitu (23.8.), Dubrovniku (30.8.), Krapini (6.9..) i Zagrebu (13.9.), u organizaciji IRMO-a i Medijske tvornice.
Bit ćemo prisutni na svim događanjima info štandom s publikacijama te projekcijama kratkih filmova o uspješno provedenim projektima financiranim sredstvima Europske unije.

Više informacija na www.closeup-filmfestival.eu.

Kolektivni godišnji odmor

U razdoblju od 28. srpnja  do 11. kolovoza 2014. zaposlenici DOOR-a koristit će kolektivni godišnji odmor i imati ograničeni pristup e-mailu. U tom periodu možete nam se javiti na info@door hr, na sve vaše upite odgovorit ćemo najkasnije prvog radnog tjedna koji počinje s 11. kolovozom.

Poziv na predstavljanje i sudjelovanje u oblikovanju lokalne energetske politike LAG-a UNA

Pozivamo Vas na sudjelovanje u radionicama „Izrada Plana energetski održivog razvitka LAG-a UNA“,  koje će se održati  15. 07. 2014. u prostorijama Općine Dvor i 16.07.2014. u prostorijama Općine Majur – obje u 10:00 sati.

Plan energetski održivog razvoja LAG-a izrađuje se u okviru projekta „Lokalni energetski dijalog“ (localenergydialogue.net) financiranog kroz IPA fond Europske unije i uz potporu Ureda za udruge Vlade RH, a u suradnji s LAG-om UNA.

Cilj izrade Plana je određivanje smjera energetskog razvoja LAG-a do 2020.g. sa svrhom povećanja kvalitete života lokalnog stanovništva, postizanja više razine zaštite okoliša te poticanja lokalnog gospodarstva kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Detaljnije o događanju ovdje.