Door-Logo-Vertical

Kontakt / Contact

Ured i sjedište / Office and seat:
Trg kralja Petra Krešimira IV. 2/II
HR - 10 000 Zagreb

tel/fax: +385 (0) 1 4655 441

info@door.hr

mali_rgb

DOOR je korisnik institucionalne podrške
Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju
i/ili razvoj udruge

Energetski model do 2050. – Izvještaj s provedbe javne rasprave

Nakon 18 mjeseci rada na Energetskom modelu do 2050. za regiju Jugoistočne Europe, u ožujku 2015. godine partneri na projektu SEE SEP objavili su energtske modele za sedam zemalja JI Europe – Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju i Srbiju. Potom je otvorena javna rasprava kojom su svi potencijalno zainteresirani pozvani da sudjeluju komentiranjem modela.

Izvještaj s provedbe javne rasprave dostupan je ovdje.

 

Hrvatski ruralni parlament – Deklaracija i brošura

U organizaciji Hrvatske mreže za ruralni razvoj, u Belom Manastiru 16.-18. travnja 2015. održan je prvi Hrvatski ruralni parlament.

Tijekom događanja sastavljana je Deklaracija koja sadrži poruke i prijedloge koje više od dvjesto sudionika Hrvatskog ruralnog parlamenta, predstavnika različitih skupina dionika ruralnog razvoja u Hrvatskoj, upućuje donositeljima odluka na europskoj, nacionalnoj i na regionalnim razinama. Sudionici Hrvatskog ruralnog parlamenta prihvatili su uvodni tekst Deklaracije u Belom Manastiru 18. travnja 2015. Tekst je potom dopunjen zaključcima tematskih skupina i radionica koje su održane u okviru Parlamenta. Nakon provedenih rasprava, konačni tekst Deklaracije usvojio je Upravni odbor HMRR- a na svojoj 28. sjednici održanoj 7. srpnja 2015. HMRR zahvaljuje svim kolegicama i kolegama koji su pridonijeli izradi. Deklaraciju pročitajte ovdje.

Povodom održavanja prvog HRP-a također je i izdana brošura Prvi Hrvatski ruralni parlament – Kako zadržati mlade u ruralnom prostoru? Brošura pojašnjava princip održavanja ruralnih parlamenata te sadrži mnoge zanimljive informacije o ruralnim prostorim Hrvatske.

Godišnje izvješće

Objavili smo Godišnje izvješće s pregledom rada u 2014. godini.

Naš rad je strukturiran u okviru četiri strateška područja djelovanja pa i ovo izvješće donosi pregled aktivnosti koje su doprinosile svakom od ta četiri cilja – podizanju razine svijesti javnosti o održivoj energetici, unapređenju formalnog obrazovanja na tom polju, podršci novim inicijativama koje doprinose energetski održivom razvoju te javnom zagovaranju održivih energetskih politika.

Izvještaj o radu i financijski izvještaj usvojeni su na godišnjoj sjednici Skupštine DOOR-a koja se održala 15. srpnja 2015.

Završen seminar “Energetskom učinkovitošću protiv energetskog siromaštva”

U srijedu, 17.6.2015. uspješno je dovršen trodnevni seminar pod nazivom „Energetskom učinkovitošću protiv energetskog siromaštva“ koji su u okviru projekta „Znanjem do toplog doma“ zajednički organizirali Društvo za oblikovanje održivog razvoja, Udruga Novi svijet i Grad Petrinja.

Pred tridesetak polaznika u prva dva dana održana su izlaganja o:

 • energetskoj učinkovitosti i energetskom siromaštvu,
 • aktivnostima i projektima koji se provode u RH s ciljem mapiranja i ublažavanja energetskog siromaštva,
 • programima sufinanciranja mjera energetske učinkovitosti koje građanima, udrugama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i drugim organizacijama nudi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
 • drugim dostupnim načinima sufinanciranja mjera za ublažavanje energetskog siromaštva.

Treći dan treninga bio je posvećen praktičnom radu s energetski siromašnim kućanstvima – komunikaciji s korisnicima, provedbi energetskih pregleda i jednostavnim mjerama ublažavanja energetskog siromaštva te su polaznici posjetili nekoliko domaćinstava izloženih energetskom siromaštvu.

Na treningu se raspravljalo o sljedećim temama:

 • Kriteriji energetskog siromaštva;
 • Sustav pomoći energetski siromašnim kućanstvima.

Izložene prezentacije možete preuzeti ovdje:

Prvi dan:
Prigrami javnih potreba u socijalnoj skrbi koje provodi Grad Petrinja, Izabela Žilić (Grad Petrinja)
Uloga energetske učinkovitosti u suzbijanju energetskog siromaštva, Zoran Morvaj
Grad Sisak – sustavnim planiranjem do racionalnog gospodarenja energijom, Petar Lerotić (Grad Sisak)
Mogućnosti sufinanciranja iz FZOEU-a, Vesna Bukarica (FZOEU)

Drugi dan:
Uvod u energetsko siromaštvo, Daniel Rodik (DOOR)
Energetsko siromaštvo – stanje u Hrvatskoj, Maja Božičević Vrhovčak (DOOR)
Primjer dobre prakse iz EU – Studijsko putovanje u Njemačku, Nataša Kos (Općina Majur)
Projekti i aktivnosti za suzbijanje energetskog siromaštva u Hrvatskoj, Maja Božičević Vrhovčak (DOOR)
Savjetovanje energetski siromašnh kućanstava, Svjetlana Grubješić (UNS)

Treći dan:
Osnove provedbe jednostavnog energetskog pregleda, Daniel Rodik (DOOR)
Provedba energetskih pregleda – primjeri iz prakse, Jelena Radošević (DOOR)
Komunikacija s ispitanicima, Svjetlana Grubješić (UNS)

Zaključci i preporuke sa seminara.

Održano događanje “Sinergije prijedloga niskougljičnog razvoja Hrvatske”

Događanje „Sinergije prijedloga niskougljičnog razvoja Hrvatske“, održano je 18. lipnja 2015. godine u Kući Europe, u Zagrebu.

U sklopu višegodišnjeg programa „Strategija održive energije za Jugoistočnu Europu“, osamnaest organizacija iz Jugoistočne Europe razvilo je regionalni energetski model i izradilo projekcije potrošnje i proizvodnje energije po sektorima, kao i projekcije emisija ugljičnog dioksida iz analiziranih sektora do 2050. godine te predložilo mjere za smanjenje budućih emisija sukladno zahtjevima europskog klimatsko-energetskog paketa.

Rezultati modela pokazuju da, kada bi zemlje Jugoistočne Europe primijenile energetsko-klimatsku politiku EU-a u svim sektorima proizvodnje i potrošnje energije, imale bi čistije i povoljnije energetske sustave.

Slične rezultate pokazuje i energetski model za Hrvatsku. Ivana Rogulj iz DOOR-a naglasila je da se energetske politike trebaju donositi dugoročno i sa sudjelovanjem zainteresirane javnosti, što ovaj model omogućava. „Kada se uzmu u obzir svi važni okolišni faktori te iskoristi svega 60% tehničkih potencijala obnovljivih izvora energije, i dalje možemo postići ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2050.“, također je istaknula.

Energetski model utemeljen je na modelu „2050 Calculator“[1] koji je razvilo Ministarstvo energetike i klimatskih promjena Ujedinjenog Kraljevstva. Iskustva iz UK-a pokazuju da se puno kvalitetnija diskusija o energetskoj budućnosti razvija kad se proces otvori za sudjelovanje javnosti. Sučelje modela putem kojeg će na jednostavan način svi zainteresirani građani moći dati svoje viđenje energetske budućnosti, u procesu je razvijanja i za Hrvatsku. Dosadašnji rezultati modeliranja pokazuju da niskougljični razvoj nije ništa skuplji od dosadašnje prakse.

Dr.sc. Vladimir Jelavić (Ekonerg) predstavio je rad Ministarstva zaštite okoliša i prirode na Niskougljičnoj strategiji Republike Hrvatske i dosad postignute rezultate te najavio da će nacrt biti dovršen u srpnju nakon čega će započeti javna rasprava.

U raspravi koja je uslijedila naglasak je bio na pronalaženju mogućnosti sinergije provedenih rezultata analiza i projekcija te je razmatrana mogućnost korištenja modela razvijenog u okviru programa „Strategija održive energije za Jugoistočnu Europu“ u najavljenoj javnoj raspravi. Ono što su svi naglasili je da svaki građanin vlastitim svakodnevnim aktivnostima i odlukama sudjeluje u odabiru smjera razvoja Hrvatske.

Sinergije prijedloga niskougljičnog razvoja Hrvatske

Nakon predstavljanja sedam energetskih modela za 2050. za sedam zemalja Jugoistočne Europe tijekom EU tjedna održive enrgije u Briselu, imamo iznimnu čast pozvati Vas na događanje „Sinergije prijedloga niskougljičnog razvoja Hrvatske“, 18. lipnja 2015. godine s početkom u 10 sati u Kući Europe, Ulica Augusta Cesarca 4, Zagreb.

Predstavljanje se organizira u sklopu višegodišnjeg programa „Strategija održive energije za jugoistočnu Europu“, a u kojemu je osamnaest organizacija iz jugoistočne Europe razvilo regionalni energetski model i izradilo projekcije potrošnje i proizvodnje energije po sektorima, kao i projekcije emisija ugljičnog dioksida iz analiziranih sektora do 2050. godine te predložilo mjere za smanjenje budućih emisija sukladno zahtjevima europskog klimatsko-energetskog paketa.

Pozdravne i uvodne govore održat će: g. Branko Baričević, Voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, dr. sc. Maja Božičević Vrhovčak, Izvršna direktorica Društva za oblikovanje održivog razvoja, g. Hrvoje Dokoza, Zamjenik Ministra zaštite okoliša i prirode, g. Ian Cliff, Veleposlanik Britanskog veleposlanstva iz Zagreba.

Nakon održanih uvodnih pozdrava i govora, gđa. Ivana Rogulj iz Društva za oblikovanje održivog razvoja predstavit će energetski model do 2050. godine, s ključnim rezultatima. Dr.sc. Vladimir Jelavić predstavit će rad Ministarstva zaštite okoliša i prirode na Niskougljičnoj strategiji Republike Hrvatske i dosad postignute rezultate. Važno je napomenuti da će se održati i rasprava o mogućnostima sinergije provedenih rezultata analiza i projekcija, a predviđeno trajanje događanja je do 12 sati.

Događanje organiziraju Društvo za oblikovanje održivog razvoja, Predstavništvo Europske komisije u Republici Hrvatskoj te Britansko veleposlanstvo u Zagrebu.

Poziv i program

2050 Energy Model for South East Europe – Fact Sheet

Vlade zemalja Jugoistočne Europe bi trebale što prije predati ambiciozne i pravedne planove borbe protiv klimatskih promjena

Danas, 5. lipnja, na Svjetski dan zaštite okoliša, najveću prijetnju opstanku ljudske vrste predstavljaju klimatske promjene. Tim povodom, SEE SEP, mreža organizacija civilnog društva iz Jugoistočne Europe, poziva vlade zemalja regije da reagiraju brzo i predaju ambiciozne i pravedne planove borbe protiv klimatskih promjena za predstojeći globalni sastanak o klimatskim promjenama koji će se održati u Parizu. Generalni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon je izjavio da “postoji mit da će djelovanje protiv klimatskih promjena puno koštati, ali manjak djelovanja će koštati mnogo više”, s čim se i SEE SEP mreža slaže.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je nedavno predstavila prvu studiju troškova za Europu [1], koja pokazuje da je zagađenost zraka oštetila europska gospodarstva za 1.6 bilijun američkih dolara, te uzrokovala približno 600.000 preranih smrti i bolesti u 2010. godini.

Ako se ništa ne učini, možemo očekivati povećan broj nepredvidivih vremenskih nepogoda, kao što su poplave koje su prošle godine pogodile zemlje regije – prvenstveno Hrvatsku, BiH i Srbiju. Troškovi štete koju su izazvale poplave Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) procijenila je na 3 milijarde eura.

SEE Change Net i SEE SEP mreža organizacija civilnih društva iz zemalja Jugoistočne Evrope trenutno rade na energetskom modelu za sedam zemalja regije, kojeg podržavaju Europska komisija, UNDP i britanski Odjel za energiju i klimatske promjene. Rezultati će biti uskoro predstavljeni, te će definitivno pokazati je li smanjenje emisija od 40% do 2030. godine moguće, i to uz troškove niže od onih koje trenutno uzrokuju energetski sustavi.

Više u Priopćenju za medije.

Seminar “Energetskom učinkovitošću protiv energetskog siromaštva”

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na seminar „Energetskom učinkovitošću protiv energetskog siromaštva“ koji će se održati 15.-17. lipnja 2015. godine u POU Hrvatski dom Petrinja, (Velika učionica), Matije Gupca 2 u Petrinji u terminu od 9 do 15 sati.

Seminar je prvenstveno namijenjen predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, organizacija civilnog društva i centara za socijalnu skrb.

Seminar organiziraju Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) iz Zagreba, Grad Petrinja i Udruga mladih „Novi svijet“ Luščani (UNS) u sklopu projekta „Znanjem do toplog doma“ koji je financiran iz strukturnih fondova EU. Projekt „Znanjem do toplog doma“ ima za cilj uspostavu nove socijalne usluge energetskog savjetovanja, u svrhu rješavanja rastućeg problema energetskog siromaštva te potaknuti suradnju civilnog i javnog sektora Sisačko-moslavačke županije u svrhu rješavanja istog problema.

Program seminara nalazi se u ovdje.

Obrazac za prijave dostupan je ovdje. Molimo vas da ga ispunite do petka, 12.6. u 14 sati.

EU tjedan održive energije 2015. – Sustav sigurne, čiste i učinkovite energije u Jugoistočnoj Europi i susjednim zemljama

Iznimno nam je zadovoljstvo što vas u suradnji s Glavnom upravom za energiju (DG Energy) i Glavnom upravom za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR) možemo pozvati na poludnevnu konferenciju pod nazivom Sustav sigurne, čiste i učinkovite energije u jugoistočnoj Europi i susjednim zemljama.

Konferencija je službeni dio programa EU tjedna održive energije 2015. a održat će se u zgradi Charlemagne Europske komisije u jutarnjim satima 17. lipnja 2015.

Predstavit ćemo zanimljive nove rezultate i izvrsne govornike.

Događaj će slijediti prirodan tematski tijek, počevši od okvira politike energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, preko djelovanja do mogućnosti financiranja.

Bit će predstavljeno sedam energetskih modela za 2050. za sedam zemalja Jugoistočne Europe tijekom tematskog dijela „Pokretanje energetskog modela za 2050. za Jugoistočnu Europu (i dalje?)” nakon koje slijedi tematski dio pod naslovom „Ambiciozni ciljevi za Energetsku zajednicu: kakva je situacija danas”, zajedno s raspravom/savjetima o elementima koji su potrebni za postizanje tih ciljeva. Su-domaćin događaja bit će Glavna uprava NEAR koja sponzorira projekt organizacija civilnog društva SEE SEP (Javni dijalog o održivom korištenju energije u Jugoistočnoj Europi), uz sudjelovanje Energetske zajednice.

Događajem će predsjedati bivši poljski Premijer, bivši predsjednik Europskog parlamenta i sadašnji predsjednik Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (ITRE) Europskog parlamenta, Jerzy Buzek.

Među govornicima se ističu Şerban Scrieciu, ekonomski analitičar pri Europskoj komisiji, Glavna uprava za energiju, koji će govoriti o kontekstu EU-a, ciljevima za 2050. i kako ih postići; Tom Counsell, Zamjenik direktora u Ministarstvu energije i klimatskih promjena Ujedinjenog Kraljevstva, koji će govoriti o prednostima modela DECC 2050 u dijalogu o javnoj politici; Borko Raičević, Stručnjak za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije iz Energetske zajednice, koji će govoriti o prenošenju ciljeva za 2050. u regiju NEAR i o perspektivama za 2030., i Dan Kammen, Direktor Laboratorija obnovljive i prikladne energije (RAEL), koji će predstaviti načine postizanja ciljeva na temelju Energetskih modela SEE 2050.

Tijekom događanja bit će organiziran i okrugli stol s predsjednicima izaslanstava Europskog parlamenta iz Jugoistočne Europe o izazovima s kojima se suočava regija, kao i sesija pitanja i odgovora sa savjetnicima ClimAct-a, energetskim modelarima i modelarkama iz organizacija civilnog društva i regionalnim stručnjacima i stručnjakinjama.

Nakon toga slijede još dva dijela: jedan na temu djelovanja „Fond zeleno za rast i regionalni program energetske učinkovitosti” a drugi na temu financiranja s panelom s međunarodnim financijskim institucijama.

Prijave su otvorene, a za sudjelovanje na događaju možete se prijaviti ovdje. Imajte na umu da se svi sudionici moraju unaprijed prijaviti putem internetske stranice EUSEW-a da bi mogli sudjelovati na događanju! Rok prijave je ponedjeljak, 8. lipnja 2015.!

Za više informacija obratite se Mashi Durkalić, Službenici za komunikaciju SEE Change Net-a putem e-pošte masha@seechangenet.org ili mobitela 00387-63-999-827.

Poziv s cijelim dnevnim redom možete preuzeti ovdje.

Volonteri na projektu REACH

Društvo za oblikovanje održivog razvoja, zajedno s partnerima iz Slovenije, Bugarske i Makedonije provodi projekt REACH. U sklopu ovog projekta po prvi put u Hrvatskoj mapiramo energetsko siromaštvo. Posjećujemo 400 kućanstava na području Sisačko-moslavačke županije koja su većinom na popisu Centra za socijalnu skrb i Caritas mreže, obavljamo jednostavne energetske preglede, a analizom prikupljenih podataka planiramo predložiti odgovarajuće mjere donosiocima odluka, odnosno uspostaviti energetsko siromaštvo kao problem koji zahtijeva posebno skrojenu politiku i mjere na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini. Osim toga, u planu je svakom posjećenom kućanstvu dopremiti mali poklon paket mjera energetske uštede u skladu s njihovim potrebama.

Više o projektu možete saznati na reach-energy.eu odnosno u kratkom videu.

S obzirom na zahtjevnost projekta, voljeli bismo uključiti više volontera u rad na terenu.

Volonteri na ovom projektu bi imali priliku:

 • naučiti kako se provode jednostavni energetski pregledi kuća, kako se može uštedjeti na računima i poboljšati uvjete života s aspekta energetske učinkovitosti te kroz praksu usavršiti novostečena znanja,
 • steći cjelovitu sliku i uvid u kompleksnost problema s kojima se domaćini susreću, doživjeti inovativnost domaćina na djelu (tehnološki i ostali izumi kao rezultat ograničenih resursa),
 • razvijati komunikaciju s lokalnim stanovništvom kao i s partnerima u timu,
 • biti potaknuti predlagati mjere energetske učinkovitosti, kao i druge mjere kojima bismo mogli poboljšati kvalitetu života domaćina i koje bismo mogli predložiti donosiocima odluka,
 • i još mnogo toga..

Za više informacija te za prijave možete se javiti na jelena.radosevic@door.hr. Također možete doći poslušati izlaganje o projektu i mogućnostima volontiranja u srijedu, 27.5. u 13h u dvorani Varaždin u glavnoj zgradi Hrvatskih studija (Kampus Borongaj, Zagreb) ili na Fakultet elekrtrotehnike i računarstva (Unska 3, Zagreb) 3.6. u 12h.